Stichting IZOM

Centrum voor relatie- en gezinsondersteuning/therapie

Bestuur stichting-IZOM

Corinna Guth  (Vicevoorzitter)

Ik ben Corinna, moeder van inmiddels twee volwassen kinderen, oma van een kleindochter en oprichter van stichting-izom op verzoek van de andere bestuursleden Annemiek, Agnes en Daisy. Zij vonden het jammer dat alle goedlopende werkzaamheden vanuit IZOM & IZOM+ verloren gingen doordat ik in 2018 mijn zelfstandige onderneming opgeheven heb door persoonlijke omstandigheden. Mijn functie binnen de stichting is vicevoorzitter. Ik zal het bestuur ondersteunen met alle opgedane kennis vanuit mijn eigen onderneming in het verleden (2005 t/m 2018).  

Agnes Korver (Voorzitter)

Mijn naam is Agnes Korver en verpleegkundige van beroep. Ik ben ongeveer 40 jaar bevriend met Corinna. Ik vond het jammer dat izom niet verder zou gaan, wij hebben daarom besloten er een stichting van te maken. Ik ben van mening dat het werk van Corinna voortgezet moet worden en uitgebreider, daar ik ervan overtuigd ben dat onze geestelijk gezondheid een enorme invloed heeft op onze lichamelijke gezondheid. Ik zal mij als voorzitter van de stichting voor 100% inzetten om lichaam en geest één te laten zijn.

Annemiek Jager (Secretaris & penningmeester)

Hallo, ik zal mezelf even voorstellen. Mijn naam is Annemiek Jager, ben 47 jaar, gelukkig getrouwd en moeder van drie geweldige zoons. Doordat onze kinderen alle drie een gedragsstoornis hebben, kwam ik samen met mijn man al als jong gezin in de wereld van hulpverlening terecht en daar heb ik een hoop ellende gezien en meegemaakt. Op het moment dat wij met I.Z.O.M. (Intensieve Zorg Op Maat) gingen samenwerken kwam er rust, vooruitgang en kracht in mijn gezin. Er werd geluisterd, samengewerkt in een team van ons als ouders en de hulpverleners. “SAMEN”, “EIGEN REGIE” woorden die ik toen eindelijk waar kon maken. Toen van I.Z.O.M. dan ook een stichting werd gemaakt en ik gevraagd werd om te helpen was ik dolblij. Eindelijk kan ik mijn “ervaringsdeskundigheid” gaan gebruiken om gezinnen zoals die van mij echt te helpen. Vooral de gezinnen die door de gigantische onkosten die bij een “bijzonder” gezin komen kijken niet goed genoeg kunnen worden geholpen.  Doordat I.Z.O.M. wordt omgezet in een stichting kunnen wij juist DIE-gezinnen die niet de financiële middelen hebben om net dat stukje extra hulpverlening zelf te kunnen bekostigen TOCH helpen. Ik ben het eerste aanspreekpunt van Stichting IZOM. Via mij komt iedereen meteen met de juiste personen in contact en krijgt iedereen de juiste informatie. Ik help u heel graag verder.

Daisy Kempers (Assistent en toezichthouder op secretaris & penningmeester)

Ik ben Daisy Kempers, moeder van een dochter en bekent met alle werkzaamheden vanuit IZOM & IZOM+ in het verleden. Ook ik vond het enorm jammer dat de onderneming ging stoppen vooral omdat het zo goed liep en er zoveel tevredenheid was onder de hulpvragers. Ik zal mij inzetten voor alle sociale media en Annemiek ondersteunen daar waar nodig.