Stichting IZOM

Centrum voor relatie- en gezinsondersteuning/therapie

Pedagogische gezinsondersteuning

Het gezin is een context waarbinnen men met elkaar verbonden is en waar iedereen een bijdrage levert aan het gezinsklimaat. Ieder gezinslid leeft niet op een eigen eilandje. Om hier inzicht in te krijgen is het noodzakelijk individuele begeleiding en therapie – juist voor ouders – aan te bieden. Zodat ouders zicht krijgen op hun loyaliteit, het geven en nemen, met de daaraan verbonden betrouwbaarheid. Deze hulp is gericht op de contextuele en systemische benadering. 

Het hebben van kinderen met meerzorg is vaak een zware taak. Onze hulpverlening is natuurlijk gericht op het kind, maar ook zeer zeker op de ouders. 

Zij zijn namelijk degene die de juiste begeleiding en therapie aan hun kind moeten bieden en zij hebben de deskundigheid over het karakter en temperament van HUN kind.

Stichting I.Z.O.M. gaat er juist vanuit dat u als opvoeder eerst handvatten moet hebben om de situatie aan te kunnen. Wij helpen eerst U met het oplossen van uw problemen bij het opvoeden van de jeugdige. We gaan uit van het feit dat als U de eigen deskundigheid weer hervonden heeft, het kind pas weer goed begeleidt kan worden. Stichting I.Z.O.M. zoekt steeds naar een werkwijze die het beste aansluit bij u, uw kind en uw hele gezin.

Er worden gezamenlijke doelen opgesteld met respect voor eigenheid, cultuur en tradities van het gezin. De hulp is erop gericht dat u in de toekomst zelf in staat bent om problemen die zich voordoen, op te lossen. Stichting I.Z.O.M. maakt gebruik van hulpverleningsmethodieken die hun effect hebben bewezen. De werkwijze is pragmatisch van aard en gebaseerd op de leertheorie (compententiemodel), de systeembenadering, de communicatietheorie en de contextuele benadering. Kortom niet alleen het kind wordt begeleid, maar het hele gezin.

Werkwijze

Na de telefonische aanmelding of aanvraag via de mail, wordt er zo snel mogelijk een afspraak voor een intakegesprek gemaakt. Na een inventarisatie van de huidige situatie stellen we doelen vast die worden verwerkt in een gezamenlijk overeenkomstig behandelplan. 

Onze hulpverleners zijn professioneel geschoold en aangesloten bij een beroepsvereniging gekoppeld aan een geschillencommissie.